Bezig met laden...

Juridische informatie

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, bekend als de L.C.E.N., worden gebruikers en bezoekers (hierna te noemen de“Gebruiker“) van de website https://carteless.com/ (hierna te noemen de“Site“) hierbij geïnformeerd over deze wettelijke kennisgeving.

De verbinding met en het surfen op de Site door de Gebruiker impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze wettelijke kennisgeving.

Deze zijn beschikbaar op de Site onder de rubriek “Wettelijke informatie “.

ARTIKEL 1 – DE UITGEVER

De Site wordt uitgegeven door Amplifeo SARL met een kapitaal van 3000 euro, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Mulhouse onder het nummer 921501771, met maatschappelijke zetel te 18 avenue de Hollande,

Telefoonnummer 0368389160,

E-mailadres: contact@carteless.com.

Intracommunautair BTW-nummer: FR87921501771

De publicatiedirecteur is Nacer ANEBARI SENHAJI.

hierna de“Uitgever“.

ARTIKEL 2 – DE GASTHEER

De host van de website is LWS SAS, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 10 rue Penthievre, 75008 Parijs, Frankrijk,met het volgende telefoonnummer: 0177623003

ARTIKEL 3 – TOEGANG TOT DE SITE

De Site is te allen tijde toegankelijk, 7 dagen per week, 24 uur per dag, behalve in geval van overmacht, geplande of ongeplande onderbreking of wanneer onderhoud vereist is.

In het geval van wijziging, onderbreking of opschorting van de Site, kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 4 – GEGEVENSVERZAMELING

De Site zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978.

Volgens de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978 hebben Gebruikers het recht op toegang tot, rectificatie van, verwijdering van en bezwaar tegen hun persoonlijke gegevens. De Gebruiker maakt gebruik van dit recht:

– per e-mail naar contact@carteless.com

– via een contactformulier;

Elk gebruik, reproductie, distributie, marketing of wijziging van de volledige of een deel van de Site zonder toestemming van de Uitgever is verboden en kan leiden tot juridische stappen zoals voorzien in de Franse wet op intellectueel eigendom en het Franse burgerlijk wetboek.

Raadpleeg voor meer informatie de algemene voorwaarden van de website https://carteless.com/, die toegankelijk zijn onder het kopje “Algemene voorwaarden”.

Raadpleeg voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens het Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens op de website https://carteless.com/, dat toegankelijk is onder de rubriek “Persoonsgegevens”.

Visualiser la démo du profil lié à la carte (nous vous recommandons de tester sur un appareil mobile).

Voir la démo

Dit zal sluiten in 60 seconden

View the NFC map-linked profile demo (we recommend testing on a mobile device).

Preview Demo

Dit zal sluiten in 60 seconden