Läser in...

Rättslig information

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 6-III och 19 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin, känd som L.C.E.N., informeras användare och besökare (nedan kalladeanvändaren”) på webbplatsen https://carteless.com/ (nedan kallad “webbplatsen“) härmed om detta rättsliga meddelande.

Användarens anslutning till och användning av Webbplatsen innebär ett fullständigt och förbehållslöst godkännande av detta rättsliga meddelande.

Dessa finns tillgängliga på Webbplatsen under rubriken “Juridisk information “.

ARTIKEL 1 – UTGIVAREN

Webbplatsen publiceras av Amplifeo SARL med ett kapital på 3000 euro, registrerat i Mulhouse Trade and Companies Register under nummer 921501771, vars säte ligger på 18 avenue de Hollande,

Telefonnummer 0368389160,

E-postadress: contact@carteless.com.

Intra-Community VAT-nummer: FR87921501771

Publikationsdirektör är Nacer ANEBARI SENHAJI

nedankallad “utgivaren“.

ARTIKEL 2 – VÄRDEN

Webbplatsens värd är LWS SAS, med säte på 10 rue Penthievre, 75008 Paris, Frankrike,med följande telefonnummer: 0177623003

ARTIKEL 3 – TILLTRÄDE TILL OMRÅDET

Webbplatsen är tillgänglig hela tiden, 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, utom i händelse av force majeure, planerat eller oplanerat avbrott eller om underhåll krävs.

I händelse av ändring, avbrott eller avstängning av webbplatsen ska utgivaren inte hållas ansvarig.

ARTIKEL 4 – INSAMLING AV UPPGIFTER

Webbplatsen säkerställer att användarens personuppgifter samlas in och behandlas i enlighet med den franska dataskyddslagen nr 78-17 av den 6 januari 1978.

Enligt den franska dataskyddslagen av den 6 januari 1978 har användare rätt att få tillgång till, korrigera, radera och invända mot sina personuppgifter. Användaren utövar denna rätt:

– via e-post till contact@carteless.com

– via ett kontaktformulär;

All användning, reproduktion, distribution, marknadsföring eller ändring av hela eller delar av webbplatsen utan utgivarens tillstånd är förbjuden och kan leda till rättsliga åtgärder i enlighet med den franska lagen om immateriella rättigheter och den franska civillagen.

För ytterligare information hänvisas till de allmänna villkoren på webbplatsen https://carteless.com/, som kan nås under rubriken “Allmänna villkor”.

För ytterligare information om skydd av personuppgifter, se stadgan om skydd av personuppgifter på webbplatsen https://carteless.com/, som kan nås under rubriken “Personuppgifter”.

Visualiser la démo du profil lié à la carte (nous vous recommandons de tester sur un appareil mobile).

Voir la démo

This will close in 60 seconds

View the NFC map-linked profile demo (we recommend testing on a mobile device).

Preview Demo

This will close in 60 seconds